Idiomas

Solicitar contenidos por teléfono.

 

Duración en horas:                                           80

 

Inglés A1‐Beginner

Francés Principiante

Inglés A1‐Elementary

Francés Intermedio

Inglés A2‐Intermediate

Francés Intermedio+

Inglés A2‐Intermediate+

Francés Avanzado

Inglés B1‐Proficient

Francés Experto

Inglés B1‐Proficient+

Alemán Principiante

Inglés B2‐Advanced

Alemán Intermedio

Inglés B2‐Advanced+

Alemán Intermedio+

Inglés C1‐Expert

Alemán Avanzado

Inglés C1‐Expert+

Alemán Experto

Inglés Británico Principiante

Italiano Principiante

Inglés Británico Intermedio

Italiano Intermedio

Inglés Británico Intermedio+

Italiano Avanzado

Inglés Británico Superior

-

Inglés Británico Avanzado